Stránky školy sú premiestnené na novú adresu

 

www.egymbb.sk